top of page

Siphila esizukulwaneni sokugcina

UMFUNDI NGINAKELE

“Qaphelani ningadukiswa muntu. futhi siyakuba yini isibonakaliso sokufika kwakho nese

ukuphela kwenkathi na?” Mathewu 24:4

Isizukulwane sokugcina siseduze. Zonke iziphrofetho zi   ziqediwe.Akukaze kwenzeke ukuthi zonke iziprofetho ziphelele,_cc781905-3194-bb3b-136bad5cf58d.

 • Ngokuba abaningi bayakuza egameni lami, bethi: Mina nginguMesiya; (Kukhona amahlelo angaphezu kuka-45,000 emhlabeni jikelele.)

 • Niyozwa ngezimpi namahemuhemu ezimpi  (Ekhulwini lamashumi amabili kwabulawa abantu abaningi ezimpini umlando wonke)

 • Isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso.  (iRussia ne-Ukraine) izimpi namahemuhemu ezimpi.

 • Kuyoba khona indlala (i-Ethiopia, iSomalia, iSouth Sudan, iYemen ne-Afghanistan)Indlala ingqongqoza emnyango wezigidi ezingama-41 emhlabeni wonke, i-WFP ixwayisa

 •  ukuzamazama komhlaba ezindaweni ngezindawo. (Unyaka wezi-2021 wawuyinkathi ematasa kakhulu yokuzamazama komhlaba, nokuzamazama komhlaba okukhulu okungu-19, okuthathu kwakho kwakungaphezu kuka-8.0, futhi kwaba nokuzamazama komhlaba kakhulu kusukela ngo-2007. Kube nenani labantu abashonile abangu-2,476, iningi labo lisuka ku-M 7.2 eHaiti.

 • Abantu bazohambela i-Travel (lapho wonke umuntu eya khona ngendiza, isitimela, irokhethi nezimoto)

 • Ulwazi luzokwanda (ulwazi luphindeke kabili ngo-1958 futhi luphindaphindeka cishe njalo ezinyangeni ezi-3)

 • Inani labantu ( kunabantu abaningi abaphila kulo mhlaba kunawo wonke umlando

 • 666 (I-Biden ihlola imali yedijithali) (666) Uphawu lwesilo Isambulo 13:17-18 )

 • Inkolo eyodwa yomhlaba isilapha Abaholi bezenkolo bahlangana  eMt Sania ukuze bamise imiyalo emisha eyi-10.

 • Isifebe Esikhulu yibandla.

bottom of page